נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

אנו מציעים הכשרה וחניכה פרקטית של אנשי הרכש בארגון:
באתר הארגון, בשפת הארגון, במקרי בוחן ואתגרי רכש המוכרים לכלל גורמי הרכש בארגון

תיאום ציפיות ואבחון ארגוני

בשלב ראשון יבוצע על ידנו תיאום ציפיות ואבחון ארגוני להבנת מאפייני הארגון, המבנה ארגוני, התרבות ארגונית, פרופיל המנהלים והעובדים האמורים להשתתף בקבוצת העבודה לרבות ניתוח פערי ידע, ציפיות, התנגדויות ואילוצים צפויים.

תכנית עבודה

בשלב זה נציג ללקוח את תכנית העבודה ותפיסת הפתרון אותה אנו מבקשים לממש בקבוצת העבודה המיועדת. תכנית העבודה תבוסס על השלבים הקודמים ותכלול בין היתר: תכולה, תדירות מפגשים, מקרי בוחן וסימולציות מחיי הארגון, לוחות זמנים, אחריות ביצוע, משאבים, סיכונים ואילוצים צפויים, מנגנון הפקת לקחים והקצאת פעילות שיפור בהתאמה.

 מטרת ההכשרות והקניית המיומנויות בקבוצת העבודה

א. מנקודת מבט מזמין העבודה (הלקוח) 
 • הגברת שיתוף הפעולה הארגוני בכל שכבות הניהול והעובדים.
 • בנית מערכת סינרגטית המזינה ותורמת לשיפור מתמיד בכל תחומי העשייה של הארגון.
 • הגברת שביעות רצון של מנהלי ועובדי הארגון.
 • יצירת “שיח ארגוני” פורה ומפרה.
 • הגברת האמון בין עובדי הארגון לבעלים ולהנהלה.
 • טיוב מירבי של תהליכי עבודה, ואיכות שירותים ומוצרים.
ב. מנקודת מבט המשתתפים
 • להיחשף, לפתח ולרכוש כלים בתחום הניהול ובתחומי העיסוק הרלוונטיים לכל משתתף.
 • להיחשף לידע התיאורטי ולבחון את יישומו אל מול התפקיד אותו הם ממלאים בפועל.
 • לפתח מיומנויות באמצעות מתן ידע, התנסות, והתבוננות עצמית על העולם האישי של כל אחד.
 • להרגיש שייכים לארגון ומשפיעים על שיטות העבודה והתרבות הארגונית.

בסדנאות ובקבוצות העבודה המוצעות על ידינו אנו משלבים טכניקות וכלים מקצועיים מעולמות תוכן כגון תעשייה וניהול, יעוץ ארגוני ומערכות מידע. המתודולוגיה לבניית קבוצת העבודה מבוססת על שיטת Lumina Learning© אשר מהווה את אחת מהשיטות המתקדמות כיום ליצירת צוותי עבודה ולימוד אפקטיביים.

האתגר:

האתגר העיקרי הטמון בניהול הרכש הארגוני הוא הבאתו לרמת ביצועים מיטבית הן במעגל היחידתי והן במעגל הארגוני.
כיצד עושים זאת?
  איך אנשי הרכש רוכשים מיומנויות פרקטיות המותאמות לצורכי הארגון? 
 •  האם ניתן למטב יכולות של כוח אדם קיים לרמות הנדרשות?
 •  כיצד ניתן להגיע לתוצאות/הישגים מוגדרים בזמן נתון?
 •  כיצד ניתן לשמר ידע ארגוני לאורך זמן לרבות עשיית שימוש בו בפרקטיקה הארגונית?

1. הסדנה המוצעת

 
 הסדנה אותה אנו מציעים מתקיימת באתר הלקוח תוך אימון גורמי הרכש המעורבים בתהליך הרכש המקומי המאפיין את פעילותו של הארגון.
אנשי הרכש בארגון נחשפים בו זמנית לכלים וטכניקות בתהליכי הרכש המקצועי תוך פרקטיקה מעשית, המשלבת הקניית מיומנויות רכות בסביבה ובשפה המוכרת להם.

2. מטרה ויעדים

 
 תכלית הסדנה מעבר להקניית הידע, הינה יצירת אמון בקרב משתתפיה בכל הנוגע לאפקטיביות החומר הנלמד ולשימוש בו באופן שוטף ורוטיני במהלך עבודתם כצוות. למשתתפי הסדנה יוגדרו מטרה ויעדים כמותיים הניתנים למדידה. בכל שלב במהלך קיום הסדנה יימדד אופן השגת היעדים ויוגדרו מהלכי שיפור ותיקון בזמן אמת. 

 3. קבוצת עבודה

 
הבסיס לתפיסת הפתרון המוצעת הוא יצירת קבוצת עבודה הטרוגנית המורכבת מכלל הגורמים המעורבים בתהליך הרכש הארגוני.
קבוצת העבודה תפעל כיחידה אורגנית המשתפת אינטרסים ומשאבים בראייה מערכתית. תהליך הרכש יוגדר כ-“שרשרת ערך” בה לכל גורם תפקיד ותרומה. מערכת היחסים וקשרי הגומלין בקבוצה יבוססו על הסכמות ותשתית שירות פנים ארגוני. 

מאמרים נוספים