סיוע למנהלים בכל הדרגים בעת כניסתם לתפקיד חדש או כחלק ממהלך שוטף לשיפור תפקוד רוטיני.
הגדרת יעדי ומטרות תחום אחריות המנהל, סביבת העבודה, תיאום ציפיות.

תיאום ציפיות

בשלב ראשון יבוצע על ידינו מהלך של תיאום ציפיות מול המנהל עבורו נדרש מהלך הליווי.

מטרות ויעדים

הגדרת מטרות ויעדי תחומי האחריות של המנהל: מה מצופה ממנו להשיג ואיך? האם קיימים יעדים בעלי מדדים כמותיים הניתנים למדידה תקופתית?

אבחון אישי וארגוני

מיפוי וזיהוי סביבת העבודה של המנהל: ממונים, כפיפים, קולגות, לקוחות פנים וחוץ ארגוניים, ספקים.

מימוש תכנית העבודה

  • מיסוד שיטות עבודה לרבות שגרות ניהול, ניהול זמן, פגישות עבודה אישיות, ישיבות הנהלה, סדרי עדיפות, מעקב
  •  החלטות ומשימות.
  • הבניית תהליכי עבודה וממשקים כפיפים עמיתים וקולגות.
  • אופן השתלבות בפורומים מקצועיים בארץ ובעולם.
  • ביצוע הערכת עובדים.
  • שיטות ואופן הנעת עובדים.
  • ניהול רווחת עובדים.
  • פיתוח מיומנויות כפיפים.
  • ביצוע או המלצה על הכשרות ניהוליות לצמצום פערים על פי הצורך.

השירותים שלנו יאפשרו לכם:

יצירת שכבה ניהולית חושבת ומובילה

מיסוד תרבות של דיווח ניהול מונחה מטרה ויעדים

הבטחת שביעות רצון מירבית של מנהלי ועובדי הארגון

יצירת מערך הכשרה ולמידה דינמי המגיב לצורכי ואילוצי הארגון

שיפור משמעותי בתרבות הארגונית ובמחויבות העובדים לארגון