נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

תהליכים ושיטות עבודה, מערכים ארגוניים וניהול השינוי הארגוני תוך שיתוף פעולה מלא ומוצלח של כלל הגורמים ובעלי העניין בארגון

מהו ייעוץ ארגוני? מדוע הוא נדרש? מה תפקידו במגרש המשחקים בארגון?

תכליתו של הייעוץ הארגוני היא לבצע “סקירת מערכות” כללית או מקומית בהתאם לתכולת העבודה הנדרשת.

 

הסקירה המערכתית משרטטת תמונה אשר מאפשרת למקבלי ההחלטות בארגון לעמוד על הצרכים, ההשלכות והצעדים האופרטיביים הנדרשים לצורך ביצוע פעילויות הכורכות בתוכן:

  • תרבות ארגונית – אנשים, נוהגים, מבנים ארגוניים, ארגונים בלתי פורמאליים, פוליטיקה ארגונית.

ניהול השינוי בקרב ההון האנושי בארגון מהווה מרכיב מרכזי בהצלחת עבודת הייעוץ הארגוני. תכנון נכון, הערכות, הכרה מוקדמת של בעלי העניין השונים ומיפוי שלהם במגרש המשחקים הארגוני – מהווה פקטור מרכזי במרכיב ניהול השינוי.                                                   

  • תהליכי עבודה – שיטות, נהלים, טפסים, תקשורת ארגונית, ניהול ידע.

לימוד והבנת מכלול האמצעים, השיטות, זרימת המידע והידע בו עושה שימוש הארגון – מהווה נדבך חשוב והכרחי בעיצוב הפתרון אשר יוצע במסגרת שירותי הייעוץ הארגוני.                                                     

  • טכנולוגיה – מערכות מידע, תשתית טכנולוגית, מחשוב.

חדשנות טכנולוגית, סינרגיה בין אמצעים, שיתוף וניתוח מידע – הם לחם חוקו של הארגון השואף לשרידות וצמיחה. לפיכך חובה על מובילי עבודת הייעוץ הארגוני להבין את התשתית הקיימת ומשמשת את הארגון אל מול אימוץ אפשרי של מגוון אמצעים טכנולוגיים המשתלבים שילוב מלא וסינרגי עם ניהול השינוי הארגוני ועם תהליכי העבודה.

 
יעוץ ארגוני לתפיסתנו מבטיח יצירת פלטפורמה ותשתית איתנה לכל מהלך של שינוי בארגון, בין אם מבוצע ברמה התפעולית (טקטית) ובין אם ברמה האסטרטגית.

מתודולוגיה שמוצעת לייעוץ ארגוני הלכה למעשה

הסקירה המערכתית תפקידה למעשה לנתח ולאבחן את מכלול הפעולות, התחומים, סביבת העבודה, הגורמים המעורבים ועוד.

מתוך כוונה לייצר מהלך שינוי ארגוני פרקטי מונחה תוצאות אנו מציעים לשקול את המתודולוגיה הבאה, על פי השלבים העיקריים הבאים:

1. “חתימת חוזה” עקרוני בין היועץ לללקוח הנועץ לשם תיאום ציפיות, יעדי ותוצרי עבודת הייעוץ, הגדרת גבולות גזרה ותחומי אחריות, מחוייבות מנהל ושיתוף פעולה.

2. הבנת העסק, מטרותיו ויעדיו.

3. הבנת הבעיה שלשמה נשכרו שירותי הייעוץ הארגוני.

4. וידוא כי אכן הבעיה שהוגדרה על ידי הלקוח היא אכן הבעיה המשפיעה של התוצאות הנדרשות.

5. זיהוי ואיתור המשתנים העיקריים המשפיעים על הגורמים לבעיה וביחס ישר להשגת מטרות ויעדי עבודת הייעוץ.

6. גיבוש תכנית עבודה אופרטיבית לפתרון נדרש המלווה באבני דרך ברורות וניהרות לכלל הגורמים המעורבים.

שתי הערות חשובות:

א. הלקוח ועובדיו שותפים מלאים בכל שלבי העבודה.

ב. היועץ אינו עושה את העבודה במקום הלקוח ועובדיו. היועץ מנחה, מכוון וחונך. המטרה: הקניית כלים לגורמים המעורבים.

יעוץ ארגוני לתפיסתנו נדרש לתכנון מוקדם, להערכות ובניית מערך של אלמנטים הכרחיים כגון: הבנת תחום הפעילות של הארגון, ניהול סיכונים, בקרת ביצועים, מדידת הצלחות, הפקת לקחים בזמן אמת והקצאת פעילות מתקנת ניתנת למדידה.

השירותים שלנו יאפשרו לכם:

ניהול שינוי ארגוני מוצלח Change Management

שימוש בכלי ניתוח ממוחשבים בכל זמן נתון.

קבלת החלטות ניהוליות בזמן אמת בכל הנוגע למטרות ויעדי הארגון.

שיתוף פעולה מלא ומוצלח של כלל הגורמים ובעלי עניין בארגון

גמישות תפעולית תוך מדידת ביצועים שוטפת.

מאמרים נוספים