נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

תעשייה וניהול הוא תחום ידע מולטי דיסיפלינרי הכולל: ארגון ושיטות, ניתוח מערכות, בקרת איכות, ניהול ייצור, ניהול מלאי ומחסנים, מערכות מידע, הנדסת תהליכים, נהלי עבודה, שיפור שיטות, מבנים ארגוניים, התנהגות ארגונית, ניתוח עיסוקים ועוד.

 ייעוץ תעשייה וניהול הלכה למעשה

תעשייה וניהול הוא תחום ידע רחב ומגוון.

יועץ תעשייה וניהול חייב בראייה מערכתית רב מימדית בבואו לייעץ לארגון אותו הוא משרת. 

מה זאת בעצם “ראייה מערכתית רב מימדית?

מדובר ביכולת לנתח את הארגון על מגוון תחומי פעילותו ובו זמנית להבין את הכוחות הפועלים בתוכו ומחוצה לו – אשר משפיעים חד ערכית על תפקודו הארגוני והעסקי.

מדובר ביכולת של היועץ לייצר פתרונות אשר יספקו מענה מיטבי לבעיות העיקריות המשפיעות על תפוקותיו וביצועיו של הארגון. “זאת לא חוכמה” להגדיר פעילות ייעוצית אשר תדרוש תשומות תקציביות ומאמצים ארגוניים. השאלה האם הפעילות הייעוצים אכן ממוקדת מטרה ותוצאות, האם עבודת הייעוץ ממוקדת בבעיות או בנושאים לא רלוונטיים (“צדדיים/”שוליים”“) אשר השפעתם על השגת תוצאות זניח. 

עבודת ייעוץ בתחומי התעשייה והניהול מחייבת את היועץ להיכרות והבנה עם תחומי הפעילות, יחסי הגומלין ביניהם, נגזרות תפעוליות ועסקיות של כל אחד מהם: תרבות ארגונית, מבנים ארגוניים, מערכות מידע, מלאי ומחסנים, ייצור, רכש, מכירות, שירות, ניתוח עיסוקים ועוד.

תחומי העיסוק של יועץ תעשייה וניהול

 

אבחון וסקירה ארגונית

1. ניתוח מערכות:

מיפוי כלל תחומי העיסוק בארגון, ניתוח תהליכים וקשרים פנים מחלקתיים וחוצי ארגון, הבנת זרימת המידע, הגדרת ישויות ומשתנים עיקריים המשפיעים על תפקוד הארגון.

2. ארגון ושיטות:

ניתוח תהליכי עבודה, איתור וזיהוי בעיות עיקריות, הגדרת פעילות שיפור מתמיד באמצעות פעילויות מתקנות הניתנות למדידה.

3. מערכים ארגוניים:

ניתוח מבנים ארגוניים, מיפוי יחסי גומלין בין מנהלים לכפיפים, ניתוח עיסוקים ותחומי אחריות, ליווי מנהלים.

תחומי פעילות

1. מערכות מידע:

מערכות מידע ארגוניות (ERP), ניהול קשרי לקוחות (CRM), מערכות ידע למידע ניהולי (BI), ניהול פרויקטים, מערכות ייצור והנדסה ועוד.

2. ניהול הייצור:

זימון אב ותכנון והנדסת ייצור, ניהול רצפת הייצור, תזמון וניתוב הייצר, מלאי בתהליך, איזון קווי ייצור, ניהול כוח אדם ואמצעי ייצור.

3. ניהול רכש ומלאי:

תרגום תכנית העבודה של הארגון לתכנית רכש, תכנון רכש, תכנון תזרים הוצאות הרכש, בניית מערך מקורות רכש, שימוש בטכניקות וכלים מתקדמים לניהול וביצוע הרכש (“רכש אסטרטגי”), חניכת אנשי רכש, בקרת והערכת ספקים.

4. נהלי עבודה:

כתיבת יישום והטמעה של נהלים צוותיים וארגוניים, אוגדן נהלים ראשי, הכנת תשתית למבדקי איכות ארגוניים (ISO).

תעשייה וניהול וייעוץ ארגוני

מה לתעשייה וניהול וייעוץ ארגוני? ובכן קיים קשר חזק ואמיץ בין שני תחומים אלה. לתפיסתנו ייעוץ ארגוני מספק תמונה ארגונית כוללת ממבט על על הארגון באמצעות כלים מערכתיים כגון אבחון ארגוני רב מימדי לארגון כולו או למקטע מוגדר.
"אבחון רב מימדי" - סקירה מולטי דיספלינרית המכסה את שלושת הממדים: אנשים/ארגון, תהליכים/שיטות, טכנולוגיה.
משלב בו הושלם מהלך הייעוץ הארגוני נכנסים לתמונה נושאי התעשייה וניהול בהם יש לטפל בממוקד: הנדסת תהליכים, ארגון ושיטות, מערכות מידע, רכש, ייצור, מבנים ארגוניים ועוד.

מאמרים נוספים