נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

בימים שהחוזק הארגוני הולך ופוחת בעקבות מציאות משתנה בארץ וברחבי העולם, אירגונים חותרים לפתרונות ודרכים לשרוד ו"לגמור את החודש"

ייעוץ ארגוני מקצועי יבטיח מתן תשובות ארגוניות בזמני ביצוע קצרים תוך השגת יעדים כמותיים הניתנים למדידה

מה נדרש מיועץ לארגון וניהול

יכולות היועץ הארגוני

יועץ ארגוני מקצועי נדרש ליכולות של בחינה וסקירת מצבו הארגוני והתפעולי של הלקוח תוך ראייה מערכתית כוללת המבטיחה כיסוי של כלל תחומי העיסוק של הארגון.

היעוץ הארגוני מחוייב בהבנה מהירה של תחומי העיסוק בהם פועל הלקוח והצבעה מהירה על נקודות התורפה והכשל, אשר מקשות על השגת היעדים העסקיים של הלקוח.
כיצד נבחנת הצלחתו של היועץ לארגון וניהול ל"ספק את הסחורה" ללקוח ששוכר את שירותיו?

אנו מסמנים שלושה מבחני קבלה למדידת הצלחתו של היועץ הארגוני:

שירותי היועץ תרמו משמעותית לקיצור זמני הביצוע של המשימה לשמה נשכר.
שירותי היועץ חסכו זמן ניהולי וביצועי של הגורמים המעורבים.

היועץ הארגוני שיפר משמעותית את הידע הארגוני הנוגע למשימה הנדרשת והצליח להטמיע אצל הלקוח ידע זה.

כיסוי מערכתי של כלל המשתנים המשפיעים

הרעיון בבסיס היעוץ הארגוני הינו שימוש בראייה מערכתית המכסה את כלל התחומים והמשתנים הפועלים בסביבת פעילות הלקוח.

הלקוח פונה ליועץ עם בעיה מקומית או מערכתית. היועץ לארגון וניהול מחוייב לזהות את האילוצים, המשתנים והתהליכים - המשפיעים חד ערכית על השגת מטרות העבודה לשמה נשכרו שירותיו.

 שיטת העבודה מבוססת על טיפול תלת מימדי המבטיח כיסוי מירבי:

מימד ארגוני - אנשים, תרבות ארגונית, ארגונים בלתי פורמאליים, מבנה ארגוני. מימד תפעולי - שיטות ונהלי עבודה, זרימת מידע ותהליכים, טפסים וביורוקרטיה ארגונית.
מימד טכנולוגי - מערכות מידע ומחשוב, תשתיות ותקשרות, יישומים טכנולוגיים שונים אשר בשימוש הארגון.

יעוץ ארגוני כלכלי

היועץ הארגוני המקצועי מחויב לספק ללקוח שירותי יעוץ המותאמים למגבלותיו ואילוציו התקציביים.
אין כל משמעות או תוחלת בהצגת המלצות אשר אינו ניתנות ליישום מפאת מגבלותיו הכספיות של הלקוח.
לפיכך, מתוך הבנת היועץ את אילוצי הלקוח, יגובשו תפיסות פתרון ודרכי פעולה מותאמות, מודודולריות אשר יכולות להיבחו תחת מבחן "העלות - תועלת" לארגון.

יעוץ ארגוני בונה אמון

המבחן להצלחה במתן שירותי יעוץ ארגוני כמו בכל שירות אחר הוא השגת הצלחה מדידה.
הרעיון בבסיס יעוץ ארגוני מוצלח הוא בניית תכנית עבודה המציגה הישגים "קטנים" מדידים בטווחי זמן קצרים יחסית.
הצגת הישגים קטנים אלה, תתרום ליצירת אמון בין הגורמים המעורבים אצל הלקוח בפרויקט היעוץ הארגוני ותאפשר המשכיות ורציפות היעוץ תוך הצבת אתגרים המציגים "הישגים גדולים יותר" בציר הזמן.
מומלץ לנימנע מפרויקטי יעוץ המציגים "הישגים גדולים" בטווחי זמן ארוכים, אשר גורמים להתשת הארגון ועובדיו ולמשבי אמון תדירים.

אנו לרשותכם הכל שאלה, הבהרה או התיעצות - ללא כל התחייבות

מאמרים נוספים