נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

בניית ומיסוד פורומים מקצועיים תוך הקניית כלים מקצועיים ומיומנויות אישיות
כלי מרכזי ומשמעותי במהלכי הדרכה וחניכה הוא "קבוצת עבודה" אשר מתגבשת כפורום מקצועי להעשרה מקצועית ובינאישית, לליבון סוגיות מקצועיות וארגוניות, וליצירת סוכני שינוי ארגוני

תיאום ציפיות

בשלב ראשון יבוצע על ידינו מהלך של תיאום ציפיות מול הלקוח אשר יחדד את המטרות והיעדים אותם הלקוח מבקש להשיג בפרויקט. לכל יעד יוצמד מדד כמותי אשר יאפשר את מדידת רמת התפוקות וההישגים בהתאמה ליעדים שהוגדרו על ידי הלקוח.

אבחון ארגוני

בשלב שני יבוצע על ידינו אבחון ארגוני להבנת מאפייני הארגון, המבנה ארגוני, התרבות ארגונית, פרופיל המנהלים והעובדים האמורים להשתתף בקבוצת העבודה לרבות ניתוח פערי ידע, ציפיות, התנגדויות ואילוצים צפויים.

תכנית עבודה

בשלב זה נציג ללקוח את תכנית העבודה ותפיסת הפתרון אותה אנו מבקשים לממש בקבוצת העבודה המיועדת. תכנית העבודה תבוסס על השלבים הקודמים ותכלול בין היתר: תכולה, תדירות מפגשים, מקרי בוחן וסימולציות מחיי הארגון, לוחות זמנים, אחריות ביצוע, משאבים, סיכונים ואילוצים צפויים, מנגנון הפקת לקחים והקצאת פעילות שיפור בהתאמה.

מטרת ההכשרות והקניית המיומנויות בקבוצת העבודה

 
מנקודת מבט מזמין העבודה (הלקוח):
  • הגברת שיתוף הפעולה הארגוני בכל שכבות הניהול והעובדים.
  • בנית מערכת סינרגטית המזינה ותורמת לשיפור מתמיד בכל תחומי העשייה של הארגון.
  • הגברת שביעות רצון של מנהלי ועובדי הארגון.
  • יצירת “שיח ארגוני” פורה ומפרה.
  • הגברת האמון בין עובדי הארגון לבעלים ולהנהלה.
  • טיוב מירבי של תהליכי עבודה, ואיכות שירותים ומוצרים.
 
מנקודת מבט המשתתפים:
  • להיחשף, לפתח ולרכוש כלים בתחום הניהול ובתחומי העיסוק הרלוונטיים לכל משתתף.
  • להיחשף לידע התיאורטי ולבחון את יישומו אל מול התפקיד אותו הם ממלאים בפועל.
  • לפתח מיומנויות באמצעות מתן ידע, התנסות, והתבוננות עצמית על העולם האישי של כל אחד.
  • להרגיש שייכים לארגון ומשפיעים על שיטות העבודה והתרבות הארגונית.
 

בסדנאות ובקבוצות העבודה המוצעות על ידינו אנו משלבים טכניקות וכלים מקצועיים מעולמות תוכן כגון תעשייה וניהול, יעוץ ארגוני ומערכות מידע.

המתודולוגיה לבניית קבוצת העבודה מבוססת על שיטת Lumina Learning© אשר מהווה את אחת מהשיטות המתקדמות כיום ליצירת צוותי עבודה ולימוד אפקטיביי

קבוצת העבודה תיחשף בו זמנית למרכיבים הבאים:

מאמרים נוספים