נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

בכל ארגון מתקיימים תהליכי ליבה ותהליכים משניים.
"תהליכי ליבה" - תהליכים המהווים את עמוד השדרה של הארגון ואשר תורמים משמעותית להשגת יעדי ומטרות הארגון.
"תהליכים משניים" - תהליכים התומכים את מימוש וקיום תהליכי הליבה.

מתודולוגיית הנדסת תהליכים עסקיים 

עיקרי המתודולגיה המוצעת

מהי למעשה מתודולוגיית הנדסת תהליכים?

השיטה מבוססת על זיהוי תהליכי הליבה המשפיעים על השגת פונקציית המטרה.
משלב בו זוהו תהליכי הליבה יש לנטר את המשתנים העיקריים בכל תהליך. משתנים אלה הם בעלי משקל סגולי גבוה מיתר המשתנים ביחס להשפעתם על השגת המטרה.
כל "משתנה משפיע" ימודל ויפורק למרכיבו הגרעיני כך שנוכל לנתח אותו ולפצח את מרכיביו.
כעת, נותר לנו רק לטפל במרכיבי המשתנה המשפיע, לטייב את ביצועיו ולמדוד בכל שלב את השפעת הטיוב על השיפור המושג.
כך למעשה אנו מתמקדים הטיפול בבעיות העיקריות והמשפיעות,
כך אנו חוסכים זמן יקר, כך אנו מבטיחים שיפורים ("מתנות קטנות") בציר הזמן, כך אנו מייצרים אמון בין מרכיבי הארגון וביטחון בשיטה ובמתודולוגיה המיושמת!

אנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה - ללא כל התחייבות !

מאמרים נוספים